ชื่อโครงการ หน่วยงาน
รายงานประจำเดือน
งบประมาณ
วันที่รายงาน
แสดง
 1. โครงการประชาสัมพันธ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  สวท.นครราชสีมา
มีนาคม
 
4 เม.ย. 55
แสดง
 2. โครงการประชาสัมพันธ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  สวท.นครราชสีมา
มกราคม
 
2 ก.พ. 55
แสดง
 3. โครงการประชาสัมพันธ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  สวท.นครราชสีมา
ธันวาคม
 
4 ม.ค. 55
แสดง
 4. โครงการประชาสัมพันธ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  สวท.นครราชสีมา
พฤศจิกายน
 
6 ธ.ค. 54
แสดง
 5. โครงการประชาสัมพันธ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  ฝ่ายข่าว สทท11
มิถุนายน
 
9 ต.ค. 54
แสดง
 6. โครงการประชาสัมพันธ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  ฝ่ายข่าว สทท11
มิถุนายน
 
9 ต.ค. 54
แสดง
 7. โครงการประชาสัมพันธ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  สวท.มหาสารคาม
กันยายน
 
7 ต.ค. 54
แสดง
 8. โครงการประชาสัมพันธ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  ฝ่ายข่าว สทท11
มิถุนายน
 
4 ต.ค. 54
แสดง
 9. โครงการประชาสัมพันธ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  สวท.ขอนแก่น98.5
กันยายน
 
3 ต.ค. 54
แสดง
 10. โครงการประชาสัมพันธ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  สวท.อุดรธานี
กันยายน
 
30 ก.ย. 54
แสดง
 11. โครงการประชาสัมพันธ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  สวท.มหาสารคาม
สิงหาคม
 
9 ก.ย. 54
แสดง
 12. โครงการประชาสัมพันธ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  ฝ่ายข่าว สทท11
มิถุนายน
 
8 ก.ย. 54
แสดง
 13. โครงการประชาสัมพันธ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  สวท.นครราชสีมา
สิงหาคม
 
2 ก.ย. 54
แสดง
 14. โครงการประชาสัมพันธ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  สวท.สกลนคร
สิงหาคม
 
2 ก.ย. 54
แสดง
 15. โครงการประชาสัมพันธ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  สวท.อุดรธานี
สิงหาคม
 
1 ก.ย. 54
แสดง
 16. โครงการประชาสัมพันธ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  สวท.นครราชสีมา
สิงหาคม
 
30 ส.ค. 54
แสดง
 17. โครงการประชาสัมพันธ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  สวท.ขอนแก่น98.5
สิงหาคม
 
29 ส.ค. 54
แสดง
 18. โครงการประชาสัมพันธ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  ฝ่ายข่าว สทท11
มิถุนายน
 
25 ส.ค. 54
แสดง
 19. โครงการประชาสัมพันธ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  ฝ่ายข่าว สทท11
มิถุนายน
 
24 ส.ค. 54
แสดง
 20. โครงการประชาสัมพันธ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  ฝ่ายข่าว สทท11
มกราคม
 
18 ส.ค. 54
แสดง
 21. โครงการประชาสัมพันธ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  ฝ่ายข่าว สทท11
มิถุนายน
 
18 ส.ค. 54
แสดง
 22. โครงการประชาสัมพันธ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  ฝ่ายข่าว สทท11
มิถุนายน
 
10 ส.ค. 54
แสดง
 23. โครงการประชาสัมพันธ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  ฝ่ายข่าว สทท11
มิถุนายน
 
10 ส.ค. 54
แสดง
 24. โครงการประชาสัมพันธ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  สวท.ด่านซ้าย
กรกฎาคม
 
2 ส.ค. 54
แสดง
 25. โครงการประชาสัมพันธ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  สวท.มหาสารคาม
กรกฎาคม
 
1 ส.ค. 54
แสดง
 26. โครงการประชาสัมพันธ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  สวท.สกลนคร
กรกฎาคม
 
1 ส.ค. 54
แสดง
 27. โครงการประชาสัมพันธ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  สวท.ขอนแก่น98.5
กรกฎาคม
 
1 ส.ค. 54
แสดง
 28. โครงการประชาสัมพันธ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  สวท.อุดรธานี
กรกฎาคม
 
28 ก.ค. 54
แสดง
 29. โครงการประชาสัมพันธ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  สวศ.ขอนแก่น
มิถุนายน
 
4 ก.ค. 54
แสดง
 30. โครงการประชาสัมพันธ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  สวศ.ขอนแก่น
พฤษภาคม
 
4 ก.ค. 54
แสดง
 31. โครงการประชาสัมพันธ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  สวท.สกลนคร
มิถุนายน
 
1 ก.ค. 54
แสดง
 32. โครงการประชาสัมพันธ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  สวท.ขอนแก่น98.5
มิถุนายน
 
1 ก.ค. 54
แสดง
 33. โครงการประชาสัมพันธ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  สวท.มหาสารคาม
มิถุนายน
 
30 มิ.ย. 54
แสดง
 34. โครงการประชาสัมพันธ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  สวท.นครราชสีมา
มิถุนายน
 
30 มิ.ย. 54
แสดง
 35. โครงการประชาสัมพันธ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  สวท.อุดรธานี
มิถุนายน
 
28 มิ.ย. 54
แสดง
 36. โครงการประชาสัมพันธ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  สวท.อุดรธานี
เมษายน
 
28 มิ.ย. 54
แสดง
 37. โครงการประชาสัมพันธ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  สวท.อุดรธานี
มกราคม
 
28 มิ.ย. 54
แสดง
 38. โครงการประชาสัมพันธ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  ฝ่ายข่าว สทท11
พฤษภาคม
 
20 มิ.ย. 54
แสดง
 39. โครงการประชาสัมพันธ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  ฝ่ายข่าว สทท11
พฤษภาคม
 
20 มิ.ย. 54
แสดง
 40. โครงการประชาสัมพันธ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  ฝ่ายข่าว สทท11
พฤษภาคม
 
20 มิ.ย. 54
แสดง
 41. โครงการประชาสัมพันธ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  ฝ่ายข่าว สทท11
พฤษภาคม
 
20 มิ.ย. 54
แสดง
 42. โครงการประชาสัมพันธ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  ฝ่ายข่าว สทท11
พฤษภาคม
 
20 มิ.ย. 54
แสดง
 43. โครงการประชาสัมพันธ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  ฝ่ายข่าว สทท11
พฤษภาคม
 
20 มิ.ย. 54
แสดง
 44. โครงการประชาสัมพันธ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  ฝ่ายข่าว สทท11
พฤษภาคม
 
20 มิ.ย. 54
แสดง
 45. โครงการประชาสัมพันธ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  ฝ่ายข่าว สทท11
มกราคม
 
20 มิ.ย. 54
แสดง
 46. โครงการประชาสัมพันธ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  ฝ่ายข่าว สทท11
พฤษภาคม
 
20 มิ.ย. 54
แสดง
 47. โครงการประชาสัมพันธ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  ฝ่ายข่าว สทท11
พฤษภาคม
 
20 มิ.ย. 54
แสดง
 48. โครงการประชาสัมพันธ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  ฝ่ายข่าว สทท11
พฤษภาคม
 
20 มิ.ย. 54
แสดง
 49. โครงการประชาสัมพันธ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  ฝ่ายข่าว สทท11
พฤษภาคม
 
19 มิ.ย. 54
แสดง
 50. โครงการประชาสัมพันธ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  ฝ่ายข่าว สทท11
พฤษภาคม
 
19 มิ.ย. 54
แสดง
 51. โครงการประชาสัมพันธ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  ฝ่ายข่าว สทท11
พฤษภาคม
 
16 มิ.ย. 54
แสดง
 52. โครงการประชาสัมพันธ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  ฝ่ายข่าว สทท11
พฤษภาคม
 
16 มิ.ย. 54
แสดง
 53. โครงการประชาสัมพันธ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  ฝ่ายข่าว สทท11
พฤษภาคม
 
16 มิ.ย. 54
แสดง
 54. โครงการประชาสัมพันธ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  ฝ่ายข่าว สทท11
พฤษภาคม
 
16 มิ.ย. 54
แสดง
 55. โครงการประชาสัมพันธ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  ฝ่ายข่าว สทท11
พฤษภาคม
 
16 มิ.ย. 54
แสดง
 56. โครงการประชาสัมพันธ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  ฝ่ายข่าว สทท11
พฤษภาคม
 
16 มิ.ย. 54
แสดง
 57. โครงการประชาสัมพันธ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  ฝ่ายข่าว สทท11
พฤษภาคม
 
15 มิ.ย. 54
แสดง
 58. โครงการประชาสัมพันธ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  ฝ่ายข่าว สทท11
พฤษภาคม
 
15 มิ.ย. 54
แสดง
 59. โครงการประชาสัมพันธ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  ฝ่ายข่าว สทท11
พฤษภาคม
 
15 มิ.ย. 54
แสดง
 60. โครงการประชาสัมพันธ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  ฝ่ายข่าว สทท11
พฤษภาคม
 
15 มิ.ย. 54
แสดง
 61. โครงการประชาสัมพันธ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  ฝ่ายข่าว สทท11
พฤษภาคม
 
15 มิ.ย. 54
แสดง
 62. โครงการประชาสัมพันธ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  ฝ่ายข่าว สทท11
พฤษภาคม
 
14 มิ.ย. 54
แสดง
 63. โครงการประชาสัมพันธ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  ฝ่ายข่าว สทท11
พฤษภาคม
 
14 มิ.ย. 54
แสดง
 64. โครงการประชาสัมพันธ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  สวท.อุดรธานี
ตุลาคม
 0.00
12 มิ.ย. 54
แสดง
 65. โครงการประชาสัมพันธ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  ฝ่ายข่าว สทท11
พฤษภาคม
 0.00
9 มิ.ย. 54
แสดง
 66. โครงการประชาสัมพันธ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  ฝ่ายข่าว สทท11
พฤษภาคม
 0.00
9 มิ.ย. 54
แสดง
 67. โครงการประชาสัมพันธ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  ฝ่ายข่าว สทท11
พฤษภาคม
 0.00
9 มิ.ย. 54
แสดง
 68. โครงการประชาสัมพันธ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  ฝ่ายข่าว สทท11
พฤษภาคม
 0.00
9 มิ.ย. 54
แสดง
 69. โครงการประชาสัมพันธ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  ฝ่ายข่าว สทท11
พฤษภาคม
 0.00
9 มิ.ย. 54
แสดง
 70. โครงการประชาสัมพันธ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  ฝ่ายข่าว สทท11
พฤษภาคม
 0.00
9 มิ.ย. 54
แสดง
 71. โครงการประชาสัมพันธ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  ฝ่ายข่าว สทท11
พฤษภาคม
 0.00
9 มิ.ย. 54
แสดง
 72. โครงการประชาสัมพันธ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  ฝ่ายข่าว สทท11
พฤษภาคม
 0.00
7 มิ.ย. 54
แสดง
 73. โครงการประชาสัมพันธ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  ฝ่ายข่าว สทท11
พฤษภาคม
 0.00
6 มิ.ย. 54
แสดง
 74. โครงการประชาสัมพันธ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  ฝ่ายข่าว สทท11
พฤษภาคม
 0.00
6 มิ.ย. 54
แสดง
 75. โครงการประชาสัมพันธ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  ฝ่ายข่าว สทท11
พฤษภาคม
 0.00
5 มิ.ย. 54
แสดง
 76. โครงการประชาสัมพันธ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  ฝ่ายข่าว สทท11
พฤษภาคม
 0.00
5 มิ.ย. 54
แสดง
 77. โครงการประชาสัมพันธ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  ฝ่ายข่าว สทท11
พฤษภาคม
 0.00
5 มิ.ย. 54
แสดง
 78. โครงการประชาสัมพันธ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  ฝ่ายข่าว สทท11
พฤษภาคม
 0.00
5 มิ.ย. 54
แสดง
 79. โครงการประชาสัมพันธ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  ฝ่ายข่าว สทท11
พฤษภาคม
 0.00
5 มิ.ย. 54
แสดง
 80. โครงการประชาสัมพันธ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  สวท.มหาสารคาม
พฤษภาคม
 0.00
3 มิ.ย. 54
แสดง
 81. โครงการประชาสัมพันธ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  สวท.นครราชสีมา
พฤษภาคม
 6,250.00
13 มิ.ย. 54
แสดง
 82. โครงการประชาสัมพันธ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  สวท.สกลนคร
พฤษภาคม
 0.00
1 มิ.ย. 54
แสดง
 83. โครงการประชาสัมพันธ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  สวท.ขอนแก่น98.5
พฤษภาคม
 4,375.00
31 พ.ค. 54
แสดง
 84. โครงการประชาสัมพันธ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  สวท.เลย
พฤษภาคม
 6,250.00
31 พ.ค. 54
แสดง
 85. โครงการประชาสัมพันธ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  ฝ่ายข่าว สทท11
มกราคม
 0.00
30 พ.ค. 54
แสดง
 86. โครงการประชาสัมพันธ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  ฝ่ายข่าว สทท11
พฤษภาคม
 0.00
30 พ.ค. 54
แสดง
 87. โครงการประชาสัมพันธ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  ฝ่ายข่าว สทท11
พฤษภาคม
 0.00
30 พ.ค. 54
แสดง
 88. โครงการประชาสัมพันธ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  ฝ่ายข่าว สทท11
พฤษภาคม
 0.00
30 พ.ค. 54
แสดง
 89. โครงการประชาสัมพันธ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  ฝ่ายข่าว สทท11
พฤษภาคม
 0.00
30 พ.ค. 54
แสดง
 90. โครงการประชาสัมพันธ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  ฝ่ายข่าว สทท11
พฤษภาคม
 0.00
30 พ.ค. 54
แสดง
 91. โครงการประชาสัมพันธ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  ฝ่ายข่าว สทท11
พฤษภาคม
 0.00
30 พ.ค. 54
แสดง
 92. โครงการประชาสัมพันธ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  ฝ่ายข่าว สทท11
พฤษภาคม
 0.00
30 พ.ค. 54
แสดง
 93. โครงการประชาสัมพันธ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  ฝ่ายข่าว สทท11
พฤษภาคม
 0.00
30 พ.ค. 54
แสดง
 94. โครงการประชาสัมพันธ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  ฝ่ายข่าว สทท11
พฤษภาคม
 0.00
30 พ.ค. 54
แสดง
 95. โครงการประชาสัมพันธ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  ฝ่ายข่าว สทท11
พฤษภาคม
 0.00
30 พ.ค. 54
แสดง
 96. โครงการประชาสัมพันธ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  ฝ่ายข่าว สทท11
พฤษภาคม
 0.00
30 พ.ค. 54
แสดง
 97. โครงการประชาสัมพันธ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  สวศ.ขอนแก่น
เมษายน
 4,375.00
29 พ.ค. 54
แสดง
 98. โครงการประชาสัมพันธ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  ฝ่ายข่าว สทท11
พฤษภาคม
 0.00
29 พ.ค. 54
แสดง
 99. โครงการประชาสัมพันธ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  ฝ่ายข่าว สทท11
พฤษภาคม
 0.00
29 พ.ค. 54
แสดง
 100. โครงการประชาสัมพันธ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  ฝ่ายข่าว สทท11
พฤษภาคม
 0.00
29 พ.ค. 54
แสดง
 101. โครงการประชาสัมพันธ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  ฝ่ายข่าว สทท11
พฤษภาคม
 0.00
29 พ.ค. 54
แสดง
 102. โครงการประชาสัมพันธ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  ฝ่ายข่าว สทท11
พฤษภาคม
 0.00
29 พ.ค. 54
แสดง
 103. โครงการประชาสัมพันธ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  ฝ่ายข่าว สทท11
พฤษภาคม
 0.00
29 พ.ค. 54
แสดง
 104. โครงการประชาสัมพันธ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  ฝ่ายข่าว สทท11
พฤษภาคม
 0.00
29 พ.ค. 54
แสดง
 105. โครงการประชาสัมพันธ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  ฝ่ายข่าว สทท11
พฤษภาคม
 0.00
29 พ.ค. 54
แสดง
 106. โครงการประชาสัมพันธ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  สวท.อุดรธานี
เมษายน
 0.00
2 พ.ค. 54
แสดง
 107. โครงการประชาสัมพันธ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  ฝ่ายข่าว สทท11
เมษายน
 0.00
1 พ.ค. 54
แสดง
 108. โครงการประชาสัมพันธ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  ฝ่ายข่าว สทท11
เมษายน
 0.00
1 พ.ค. 54
แสดง
 109. โครงการประชาสัมพันธ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  สวท.นครราชสีมา
เมษายน
 0.00
29 เม.ย. 54
แสดง
 110. โครงการประชาสัมพันธ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  สวท.นครราชสีมา
เมษายน
 6,000.00
29 เม.ย. 54
แสดง
 111. โครงการประชาสัมพันธ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  สวท.มหาสารคาม
เมษายน
 0.00
28 เม.ย. 54
แสดง
 112. โครงการประชาสัมพันธ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  ฝ่ายข่าว สทท11
เมษายน
 0.00
28 เม.ย. 54
แสดง
 113. โครงการประชาสัมพันธ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  สวท.ด่านซ้าย
เมษายน
 6,250.00
28 เม.ย. 54
แสดง
 114. โครงการประชาสัมพันธ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  ฝ่ายข่าว สทท11
เมษายน
 0.00
28 เม.ย. 54
แสดง
 115. โครงการประชาสัมพันธ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  สวท.ขอนแก่น98.5
เมษายน
 4,375.00
27 เม.ย. 54
แสดง
 116. โครงการประชาสัมพันธ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  สวท.เลย
เมษายน
 6,250.00
26 เม.ย. 54
แสดง
 117. โครงการประชาสัมพันธ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  สวท.สกลนคร
เมษายน
 0.00
26 เม.ย. 54
แสดง
 118. โครงการประชาสัมพันธ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  สวศ.ขอนแก่น
มีนาคม
 0.00
24 เม.ย. 54
แสดง
 119. โครงการประชาสัมพันธ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  สวท.นครราชสีมา
มีนาคม
 6,250.00
5 เม.ย. 54
แสดง
 120. โครงการประชาสัมพันธ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  สวท.ด่านซ้าย
มีนาคม
 6,250.00
4 เม.ย. 54
แสดง
 121. โครงการประชาสัมพันธ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  สวท.สกลนคร
มีนาคม
 0.00
2 เม.ย. 54
แสดง
 122. โครงการประชาสัมพันธ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  สวท.เลย
มีนาคม
 6,250.00
2 เม.ย. 54
แสดง
 123. โครงการประชาสัมพันธ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  สวท.มหาสารคาม
มีนาคม
 0.00
1 เม.ย. 54
แสดง
 124. โครงการประชาสัมพันธ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  สวท.อุดรธานี
มีนาคม
 6,250.00
31 มี.ค. 54
แสดง
 125. โครงการประชาสัมพันธ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  สวท.ขอนแก่น98.5
มีนาคม
 4,375.00
30 มี.ค. 54
แสดง
 126. โครงการประชาสัมพันธ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  สวศ.ขอนแก่น
กุมภาพันธ์
 0.00
3 มี.ค. 54
แสดง
 127. โครงการประชาสัมพันธ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  สวท.ด่านซ้าย
กุมภาพันธ์
 0.00
3 มี.ค. 54
แสดง
 128. โครงการประชาสัมพันธ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  สวท.มหาสารคาม
กุมภาพันธ์
 0.00
3 มี.ค. 54
แสดง
 129. โครงการประชาสัมพันธ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  สวท.อุดรธานี
กุมภาพันธ์
 0.00
3 มี.ค. 54
แสดง
 130. โครงการประชาสัมพันธ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  สวท.ด่านซ้าย
กุมภาพันธ์
 6,250.00
2 มี.ค. 54
แสดง
 131. โครงการประชาสัมพันธ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  สวท.สกลนคร
กุมภาพันธ์
 6,250.00
2 มี.ค. 54
แสดง
 132. โครงการประชาสัมพันธ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  สวท.นครราชสีมา
กุมภาพันธ์
 0.00
2 มี.ค. 54
แสดง
 133. โครงการประชาสัมพันธ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  สวท.เลย
กุมภาพันธ์
 6,250.00
1 มี.ค. 54
แสดง
 134. โครงการประชาสัมพันธ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  สวท.ขอนแก่น98.5
กุมภาพันธ์
 4,375.00
1 มี.ค. 54
แสดง
 135. โครงการประชาสัมพันธ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  ฝ่ายข่าว สทท11
กุมภาพันธ์
 0.00
2 มี.ค. 54
แสดง
 136. โครงการประชาสัมพันธ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  สวท.อุดรธานี
กุมภาพันธ์
 0.00
28 ก.พ. 54
แสดง
 137. โครงการประชาสัมพันธ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  สวท.อุดรธานี
กุมภาพันธ์
 0.00
28 ก.พ. 54
แสดง
 138. โครงการประชาสัมพันธ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  สวท.ขอนแก่น98.5
มกราคม
 4,375.00
16 ก.พ. 54
แสดง
 139. โครงการประชาสัมพันธ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  ฝ่ายข่าว สทท11
มกราคม
 
28 ก.พ. 54
แสดง
 140. โครงการประชาสัมพันธ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  สวศ.ขอนแก่น
มกราคม
 0.00
13 ก.พ. 54
แสดง
 141. โครงการประชาสัมพันธ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  สวท.มหาสารคาม
มกราคม
 6,250.00
9 ก.พ. 54
แสดง
 142. โครงการประชาสัมพันธ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  สวท.อุดรธานี
มกราคม
 0.00
4 ก.พ. 54
แสดง
 143. โครงการประชาสัมพันธ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  สวท.สกลนคร
มกราคม
 0.00
2 ก.พ. 54
แสดง
 144. โครงการประชาสัมพันธ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  สวท.นครราชสีมา
มกราคม
 1,500.00
2 ก.พ. 54
แสดง
 145. โครงการประชาสัมพันธ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  สวท.ด่านซ้าย
มกราคม
 0.00
3 ก.พ. 54
แสดง
 146. โครงการประชาสัมพันธ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  สทท11.ขอนแก่น
มกราคม
 60,000.00
28 ม.ค. 54
แสดง
 147. โครงการประชาสัมพันธ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  สวท.ชุมแพ
ธันวาคม
 0.00
5 ม.ค. 54
แสดง
 148. โครงการประชาสัมพันธ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  สวท.ด่านซ้าย
ธันวาคม
 0.00
4 ม.ค. 54
แสดง
 149. โครงการประชาสัมพันธ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  สวท.สกลนคร
ธันวาคม
 0.00
4 ม.ค. 54
แสดง
 150. โครงการประชาสัมพันธ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  สวท.ขอนแก่น98.5
ธันวาคม
 3,000.00
4 ม.ค. 54
แสดง
 151. โครงการประชาสัมพันธ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  สวท.ขอนแก่น98.5
ธันวาคม
 4,375.00
4 ม.ค. 54
แสดง
 152. โครงการประชาสัมพันธ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  สวท.มหาสารคาม
ธันวาคม
 0.00
4 ม.ค. 54
แสดง
 153. โครงการประชาสัมพันธ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  สวท.นครราชสีมา
ธันวาคม
 1,500.00
30 ธ.ค. 53
แสดง
 154. โครงการประชาสัมพันธ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  สวท.อุดรธานี
ธันวาคม
 0.00
28 ธ.ค. 53
แสดง
 155. โครงการประชาสัมพันธ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  ฝ่ายข่าว สทท11
พฤศจิกายน
 0.00
20 ธ.ค. 53
แสดง
 156. โครงการประชาสัมพันธ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  สวท.มหาสารคาม
พฤศจิกายน
 0.00
9 ธ.ค. 53
แสดง
 157. โครงการประชาสัมพันธ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  ส.ปชส.สกลนคร
พฤศจิกายน
 0.00
16 ธ.ค. 53
แสดง
 158. โครงการประชาสัมพันธ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  ส.ปชส.สกลนคร
ตุลาคม
 0.00
16 ธ.ค. 53
แสดง
 159. โครงการประชาสัมพันธ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  สวท.ขอนแก่น98.5
พฤศจิกายน
 4,375.00
7 ธ.ค. 53
แสดง
 160. โครงการประชาสัมพันธ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  สวท.หนองคาย
พฤศจิกายน
 0.00
6 ธ.ค. 53
แสดง
 161. โครงการประชาสัมพันธ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  สวท.มหาสารคาม
ตุลาคม
 0.00
9 ธ.ค. 53
แสดง
 162. โครงการประชาสัมพันธ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  สวท.ด่านซ้าย
พฤศจิกายน
 0.00
8 ธ.ค. 53
แสดง
 163. โครงการประชาสัมพันธ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  สวท.อุดรธานี
พฤศจิกายน
 0.00
2 ธ.ค. 53
แสดง
 164. โครงการประชาสัมพันธ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  สวท.นครราชสีมา
พฤศจิกายน
 0.00
2 ธ.ค. 53
แสดง
 165. โครงการประชาสัมพันธ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  สวท.ขอนแก่น
กันยายน
 6,250.00
3 ต.ค. 54
แสดง
 166. โครงการประชาสัมพันธ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  สวท.สกลนคร
พฤศจิกายน
 0.00
2 ธ.ค. 53
แสดง
 167. โครงการประชาสัมพันธ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  ฝ่ายรายการ สทท11
พฤศจิกายน
 0.00
1 ธ.ค. 53
แสดง